Find us on

Heroes of Newerth Patch 3.9.10 Avatar Spotlight

A preview of the new skins coming to Heroes of Newerth Patch 3.9.10.

This patch includes:

  • Battlebringer (Cyber Set)
  • Cyberian Husky (Cyber Set) ***
  • Da Qiao
  • Xiao Qiao
  • Huang Zhong (EN)
  • Xia Hou Dun (EN)
  • Si Ma Yi (EN)
  • Zhao Yun (EN)
Next Video